Filozofia i Etyka ↴

Podyplomowe Studia Filozofii i Etyki

Studia mają na celu przygotowanie merytoryczne, umożliwiające prowadzenie szkolnej edukacji z zakresu filozofii i etyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Studia spełniają wymagania studiów kwalifikacyjnych, dających uprawnienia do nauczania filozofii i etyki (ogólna liczba godzin: 350). Program studiów skonstruowany został w ten sposób, że szczególny nacisk położono na przedmioty dające ogólną orientację w filozofii oraz etyce. Mieszczą się tu zatem historia filozofii, etyka, logika oraz dydaktyka filozofii.

Czas trwania: 3 semestry

Zasady naboru

Studia Podyplomowe Filozofii i Etyki adresowane są do:
• czynnych nauczycieli, posiadających uprawnienia pedagogiczne. Specyfika filozofii ma zostać ukazana w ramach dydaktyki filozofii,
• pracowników zajmujących się zarządzaniem kadrami – personalnych, szkoleniowców, doradców, dyrektorów ds. kadrowych, dyrektorów ds. rozwoju personelu itp., pragnących pogłębić wiedzę z zakresu szeroko rozumianej humanistyki

Wymagane dokumenty
• Podanie + CV
• Kwestionariusz osobowy
• Odpis dyplomu

Data rozpoczęcia: Październik 2017 r.

Miejsce składania dokumentów

Wydział Nauk Społecznych
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 122 (Sekretariat)
tel. 32 359 1314; 32 359 2128
www.filozofia.us.edu.pl

Kierownik: prof. zw. dr hab. Andrzej Noras
tel. 32 359 16 87, e-mail: andrzej.noras@us.edu.pl

Sekretarz: mgr Lidia Żalińska
e-mail: lidia.zalinska@us.edu.pl, ih.wns@us.edu.pl lub if.wns@us.edu.pl

Termin składania dokumentów
do 27 października 2017.

Opłata
Wpłata za jeden semestr: jednorazowa 1450 zł lub w trzech ratach: 1530 zł (3 x 510 zł)

Limit przyjęć: 60 osób

Dodatkowe informacje
Zajęcia odbywają się w czwartki od 16.00.
www.filozofia.us.pl